Mar 152012
 

Lolo

Magandang araw mga kalitratista, narito ang ating tema para sa linggong ito…”lalaki”.

Ito ay kuha sa tabi ng luneta, sa tingin ko doon na siya nakalagi dahil sa mga gamit na nasa ilalim ng upuan nya.

Marami sila na dyan ko nakikitang naninirahan, natutulog at kumakain.

Nakakalungkot lang minsan at nakakaawa ang kanilang sitwasyon.

Jan 262012
 

“Love Balloon”

Magandang araw mga ka litratista, narito po ang ating tema sa linggong ito, “Mahal/Pagmamahal” (love).

Ito po ay kuha noong nakaraang International Hot Air Balloon Festival sa Clark Pampanga, natyempuhan ko ang isang couple na gumagawa rin ng kanilang pre nup shoot. :)

Isa sa pinaka magandang paglalarawan ng kahulugan ng pag ibig ay matatagpuan sa Biblia,

1 Mga Taga-Corinto 13

Pag-ibig

 1Kung magsalita ako ng mga wika ng mga tao o ng mga anghel at wala akong pag-ibig, ako ay parang tansong tumutunog o kumakalansing na pompiyang. 2Kahit na may kaloob ako ng paghahayag, at ng pagkaalam sa lahat ng mga hiwaga at nasa akin ang lahat ng kaalaman, wala akong halaga kung wala akong pag-ibig. Kahit na may matibay akong pananampalataya upang mapalipat ko ang mga bundok, kung wala akong pag-ibig, wala akong halaga. 3Kahit ipamigay ko ang lahat kong tinatangkilik upang mapakain ang mga mahihirap, kahit ibigay ko ang aking katawan para sunugin, kung wala akong pag-ibig, wala akong mapapakinabang.

4Ang pag-ibig ay matiyaga at mabait. Ang pag-ibig ay hindi naiinggit. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri o nagmamataas. 5Ito ay hindi nag-uugali ng di-nararapat, hindi ito naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama. 6Hindi ito nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa katotohanan. 7Ang pag-ibig ay nagtatakip ng lahat ng bagay. Ito ay naniniwala sa lahat ng bagay, umaasa sa lahat ng bagay, nagbabata sa lahat ng bagay.
8Ang pag-ibig ay hindi nagwawakas. Kung mayroong paghahayag, ang mga ito ay lilipas. Kung may pagsasalita ng mga wika, sila ay titigil. Kung may kaalaman, ito ay lilipas. 9Ito ay sapagkat alam namin ang ilang bahagi, at naghahayag kami ng ilang bahagi. 10Ngunit kapag yaong ganap ay darating, ang ilang bahagi na iyon ay lilipas. 11Nang ako ay bata pa, nagsalita ako tulad ng bata, nag-isip ako tulad ng bata, nangatwiran ako tulad ng bata. Nang ako ay malaki na, iniwan ko na ang mga bagay na pambata. 12Ito ay sapagkat sa ngayon ay malabo tayong makakakita sa pamamagitan ng salamin, ngunit darating ang panahon na tayo ay magkikita-kita nang harapan. Sa ngayon ang alam ko ay ilang bahagi lamang ngunit darating ang panahon na makakaalam ako tulad ng naging pagkaalam sa akin.
13Ngayon ang tatlong ito ay mananatili, ang pananampalataya, ang pag-asa at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa tatlong ito ay ang pag-ibig.

 

Magandang simulan ang araw ng may pag ibig, ika nga ni Kris, ‘love love love’. Hehehe.

Simulan nating bahain ng pag ibig ang ating mga blog. :)

Oct 062011
 

“agahang pinoy”

Magandang araw mga kasama, narito ang aking bahagi para tema natin sa linggong ito…

Malinamnam (delicious).

Isa sa pinaka kilalang pagkaing pinoy ang tuyo.  Sa mga banyaga, ang amoy nito habang niluluto ay hindi kaaya aya, pero sa ating mga pinoy, ito ay isang napaka bangong ulam sa isang taong gutom.  Kalimitan itong kinakain sa agahan, na may kasamang kamatis at humihigop ng isang mainit na kape… hmmmm nam nam nam… :)